นโยบายการยกเลิก

บริษัทวันเดย์แคทจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดทำแพลตฟอร์ม Sellconnect ขอแจ้งนโยบายการยกเลิกเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการดังนี้

การขอยกเลิกบริการรายเดือน

ท่านสามารถขอยกเลิกการให้บริการรายเดือนจากเราได้ทันทีที่ท่านต้องการ โดยยังสามารถใช้งานแพจเกจปัจจุบันที่ท่านทำการยกเลิกแล้วได้ต่อจนกว่าจะครบอายุสัญญาการใช้งาน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ในกรณีเลือกแพจเกจการใช้งานผิด ท่านสามารถอัพเกรดไปยังแพคเกจที่สูงขึ้นหรือลดลงได้ในรอบบิลถัดไป

นโยบายบัตรเครดิต (เวลาที่ระบุเป็นระยะเวลาโดยประมาณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของท่าน)

กระบวนการนี้จะใช้เวลาตั้งแต่ 3 ถึง 5 วันทำการอย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการขึ้นอยู่กับธนาคารที่ออกบัตรในกรณีที่บัตรเครดิตไม่มีการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเงินคืนจะถูกโอนกลับไปยังธนาคารที่ออกบัตรของท่านโปรดติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอคืนเงิน